Apple
    macOS

 

Hệ điều hành dành cho giới giàu có!
Lưu ý: Khuyên bạn nên tải bằng IDM để có tốc độ tốt nhất!

MAC OS hoang hao PC
Apple macOS
             


        Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.


                                Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.


                    Hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ...

 
                                                                                                                                  Steve Jobs (1955-2011)