Thủ thuật                       Cần méo gì giáo trình lùa gà 5 củ, HHPC có tất!

Cài đặt Windows (đang cập nhật) ___________________________________________________

> USB Boot   

bằng Rufus:

bằng WinPE:

> WinNTSetup 

Chuẩn MBR:

Chuẩn UEFI:

> Cmd

CMD (chế độ Recovery):

> WinToHDD

WinToHDD (trực tiếp)

Phân vùng ổ cứng ________________

Cài đặt Drivers ___________________

Tối ưu Windows ________________________________________________________

Tắt Reserved Storage lấy lại 7GB free cho ổ (bằng cmd): dism /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled
Lệnh nén Windows (giảm dung lượng Win): Compact.exe /CompactOS:always
Lệnh dọn dẹp WinSxS (xóa driver ko cần thiết):  Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase